Дейности

1. Провеждане на анкетно проучване
2. Телевизионни предавания
3. Публикации в електронни медии
4. Информационни кампании „Дай своя глас”
5. Обучение „ЕП в полза на гражданите”
6. Информационна кампания в област Кюстендил
7. Симулация на кампания „Избори за Европейски парламент 2019”
8. Рекламен видео-клип „Европейски избори 2019”
9. Радио-клип „Европейски избори 2019”
10. Визуализация и публичност