БЪЛГАРСКИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМАНТ

21. 02. 2018

Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се избира пряко от гражданите. Това става на всеки пет години, чрез общи, равни и преки избори. През май 2014 г. гражданите на Европейския съюз избраха за осми пореден път членове на Европейския парламент за мандат 2014 - 2019.

България има 17 представители в него, избрани на третите за страната избори за ЕП, които се проведоха на 25 май 2014 г. Всеки член на Европейския парламент има своя страница на сайта на ЕП, където можете да намерите неговите координати.
Подробности за настоящите български евродепутати ТУК
Всяка държава решава относно формата на изборите, но тя трябва да гарантира равенство на половете и тайно гласуване. Изборите за ЕП са с пропорционално представителство. Възрастта, на която имат право да гласуват, е 18 години, с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години.
Местата се разпределят въз основа на броя на населението на всяка държава членка. Малко повече от една трета от членовете на ЕП са жени. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.
Членовете на ЕП разделят своето време между своите избирателни райони, Страсбург, където се провеждат 12 месечни сесии, и Брюксел, където те присъстват на допълнителни пленарни заседания, както и на заседания на комисии и политически групи.