РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

28. 02. 2018

През месеците януари и февруари 2018 г. бе проведено анкетно проучване сред граждани от цялата страна относно степента на информираност и познаване на политиките на ЕС и по-специално дейността на ЕП в области, които имат значение за гражданите, политическия характер на ЕП и предстоящите евро избори през 2019 г. Целта на анкетното проучване бе да достигне до и обхване колкото се може повече граждани от цялата страна - ученици, младежи, работещи, безработни, НПО, читалища, представители на етнически общности и др.
Резултатите от проучването бяха обобщени и ще бъдат използвани за основа на следващите дейности по проекта и за определяне на конкретните теми, които да се популяризират и дебатират чрез медиите и по време на реализирането на публичните събития.
Резултатите от проучването можете да видите тук:    BG      EN

Проучването е по проект „Европа чува твоя глас – БЪДИ АКТИВЕН!”, Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003, съфинансиран от ЕП и НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил.