ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ В ЕП – ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ОНЛАЙН

05. 04. 2018

Заседания на различни комисии в Европейския парламент, които можете да гледате пряко на уеб страницата на Европейския парламент - http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/schedule/
09 Април 2018 г.
15:00 / 18:30 CONT Заседание на комисии: Комисия по бюджетен контрол
15:00 / 18:30 ECON Заседание на комисии: Комисия по икономически и парични въпроси
15:00 / 18:30 LIBE Заседание на комисии: Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
15:00 / 18:30 TERR Заседание на комисии: Cпециална комисия относно тероризма

12 Април 2018 г.
09:00 / 12:30 Заседание на комисии: Комисия по външни работи
09:00 / 12:30 Заседание на комисии: Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
09:00 / 12:30 Заседание на комисии: Комисия по транспорт и туризъм
09:00 / 11:00 Заседание на комисии: Комисия по земеделие и развитие на селските райони
09:00 / 12:30 Заседание на комисии: Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
09:00 / 11:30 Заседание на комисии: Комисия по правата на жените и равенството между половете
10:00 / 12:30 Други събития: Euroscola
14:30 / 17:30 Заседание на комисии: Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
16:00 / 18:30 Други събития: Euroscola
25 Април 2018 г.
14:30 / 18:30 Други събития: High-level conference - Shaping our digital future: the challenge of the digital revolution