ЕП приема нов план за корпоративни данъци в подкрепа на дигиталното присъствие

30. 03. 2018

• план за създаването на единен, ясен и справедлив корпоративен данъчен режим в ЕС;
• референтни показатели за определянето на дигиталното присъствие на компании и къде трябва да плащат данъци;
• използване на данни за изчисляването на данъчните задължения на фирмите.
Фирмите ще плащат данъци там, където реализират печалба, според предложение за хармонизирана данъчна система, използваща онлайн дейността за изчисляване на задължения.

Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), част от широко обхватно предложение за създаването на единен, ясен и справедлив корпоративен данъчен режим в ЕС, беше подкрепена от евродепутатите в четвъртък с 438 гласа „за“, 145 гласа „против“ и 69 гласа „въздържал се“.
Отделна, допълнителна мярка, която създава основата за хармонизирана корпоративна данъчна система, общата основа за облагане с корпоративен данък, беше приета с 451 гласа „за“ , 141 гласа „против“ и 59 гласа „въздържал се“.
Дигиталното присъствие в държава ще определя облагаемите печалби
Двете мерки заедно имат за цел да запълнят празнините, които са позволявали на някои глобални компании драстично да намалят данъчните си задължения или да избегнат плащането на данъци в държавите, в които изкарват печалбите си. Това ще стане частично с референтни показатели, които ще определят, дали дадена фирма има дигитално присъствие в някоя държава членка на ЕС и следователно подлежи на данъчно облагане.
Парламентът също така иска ЕК да установи определени прагове (като броя посетители или обема на създаденото дигитално съдържание), за да получава по-ясна представа къде компаниите генерират печалбите си. Личните данни са изключително ценен ресурс, използван от компании като Фейсбук, Амазон и Гугъл са реализиране на приходи, но в момента не се включва в изчисляването на данъчните им задължения.

Обслужване на едно гише за данъци
Компаниите ще трябва да изчисляват данъчните си задължения, като събират печалбите и загубите си от местните си компании във всички държави членки. Крайният данък ще бъде разпределян между държавите членки, в зависимост от това къде са изкарани печалбите. Целта е да бъде прекратена съществуващата практика на компании, които местят данъчната си база в юрисдикции с ниско облагане.
Щом предложенията влязат в сила, единен набор от данъчни правила ще важи във всички държави членки. Вече няма да е необходимо фирмите да се запознават с 28 отделни данъчни правилника и ще бъдат отговорни пред единна данъчна администрация.
Цитати
„Това е чудесна възможност да направим гигантски скок в сферата на корпоративните данъци. Това законодателство не само ще създаде модел, който е по-подходящ за днешната икономика чрез облагането на дигиталната бизнес, а също така ще прекъсне неограничената конкуренция между различните данъчни системи в единния пазар като облага печалбите там, където са изкарани.“
Докладчик за ОКООКД, Ален Ламасур (ЕНП, Франция)
„Националните и европейските лидери разбират, че настоящата корпоративна данъчна система е остаряла и оставя гражданите и малките компании в лошо положение. Необходимо е международно действие, за да се смени посоката. ЕС е единственият ни шанс да направим данъчната си по-справедлива и по-модерна.“
Докладчик на ОООКД, Паул Танг (С&Д, Нидерландия)
Следващи стъпки
Приетата резолюция ще бъде изпратена на Съвета и Комисията за разглеждане.
Подробности ТУК