ОБУЧЕНИЕ „ЕП В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ”

27. 04. 2018

В периода 24-26 април 2017 г. читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил проведе обучение за ученици и младежи от област Кюстендил, чиято цел бе повишаване на знанията им относно структурата, дейностите, правомощията на ЕП, политическия характер на ЕП, процедура на избор и мандат на членовете на Eвропарламента, както и информация относно предстоящите евро избори през 2019 г.

Разгледани теми: История на Европейския парламент, Функция и роля на ЕП в обществения и политически живот на ЕС, Политическия характер на ЕП и връзка с националните парламенти, Българските евродепутати и примери за успешни техни инициативи в полза на гражданите на ЕС, „Избори за ЕП и избирателни права на гражданите”, „ЕП за младите” – Състезание Евроскола, Програма за училища посланици, Стажове, Европейско младежко събитие (EYE), Младежка награда „Карл Велики“. Наред с теоретичната част младежите взеха пряко участие и в няколко ролеви игри - Информационна Викторина-игра „Познаваме ли ЕС”, в която трябваше да определят за коя европейска институция се отнасят определени снимки и твърдения. Също така участваха в работа по групи „Да опознаем дейността на българските евродепутати” и изготвиха презентации за дейността на някои от тях.
През третия ден от обучението те имаха възможност да се срещнат лично и да разговарят с ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в България г-н Теодор Стойчев, който направи един "Поглед отвътре към дейността на Европейския парламент" и отговори на въпросите на младежите.
Обучението завърши с провеждането на „Симулация на заседание на ЕП”, в която младежите изготвиха становища по темата „Младежки дейности и доброволчество” и след това представиха тези становища и дебатираха по темата.
Обучението се проведе в Хотелски комплекс „Рай” с. Жиленци и в него взеха участие 30 ученици и младежи от гр. Кюстендил. Чрез използване на неформални методи на обучение като дискусии, ролеви игри, работа по групи младежите придобиха нови знания относно ЕС, както и повишиха своята степен на ангажираност в процесите на планиране и изпълнение на Европейските политики. Придобитите от обучението нови знания и умения, младежите биха могли да предадат на своите връстници и така ще се разшири кръга от обхванати млади хора.