ИНФОРМАЦИОННО БЮРО НА ЕП В БЪЛГАРИЯ

25. 04. 2018

Европейският парламент има свои информационни офиси в столиците на всички държави членки на ЕС. Информационното бюро на ЕП в България е създадено с цел да предоставя информация на гражданите, медиите, неправителствените и младежките организации, държавната и общинските администрации за ролята на ЕП, и в по-общ аспект - на Европейския съюз.
Приоритети в дейността:

 

• да информира гражданите;
• да отговаря на Вашите въпроси;
• да улеснява връзките между гражданите и членовете на Европейския парламент;
• да организира публични събития и граждански форуми;
• да поддържа тесен контакт с медиите;
• да помага при посещения на делегации на Европейския парламент в България;
• да подпомага програмите на Европейския парламент, насочени към младежите;
• да организира културни събития;
• сътрудничество с други институции.

С цел установяване на тясна връзка между българските граждани и членовете на ЕП, Информационното бюро на ЕП в България организира тематични конференции, граждански форуми и семинари. По време на гражданските форуми в открита дискусия по дадена тема с членове на ЕП, българските граждани могат да изказват своите позиции и очаквания, да задават въпроси, да търсят път към общо решаване на проблеми от регионално и национално значение.

Информационното бюро на ЕП в България:

• разпространява съобщения за печата относно работата на ЕП и Информационното бюро на ЕП в България;
• спомага за достъпа на журналисти до пленарните сесии на ЕП и им съдейства за отразяването на неговата дейност;
• организира пресконференции и обучителни семинари за журналисти;
• улеснява контакта им с членовете на ЕП.
.
За повече информация и контакти ТУК