МИСИИ НА ЕП ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИ

30. 05. 2018

Европейският парламент се ангажира с подкрепата за свободни и честни избори в държави извън ЕС, тъй като те са от основно значение за създаването на демокрация, като водят до легитимност и повишаване на общественото доверие в институциите. Европейският парламент участва в наблюдение на избори в продължение на повече от 30 години и е изпратил над 170 краткосрочни делегации за наблюдение на избори в различни страни по света.
Основната задача на членовете на ЕП, участващи в мисии за наблюдение, е да играят активна роля в навечерието на изборите и в самия изборен ден, да посещават избирателните секции, да проверяват избирателните списъци, да наблюдават отварянето и затварянето на секциите, гласуването и преброяването на бюлетините.
Делегациите на ЕП се вписват в рамките на мисиите за дългосрочно наблюдение на избори, като например международните мисии за наблюдение на избори на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), както и мисията за наблюдение на избори на ЕС (МНИ на ЕС).
Подробности ТУК