Аграрната политика в бъдеще: ЕП иска общи правила и запазване на бюджета

05. 06. 2018

Депутатите са против намаления на средствата за селско стопанство след 2020 г. и смятат, че едно отстъпление от общите стандарти ще навреди на потребителите.
Селскостопанската политика в бъдеще трябва да бъде насочена към осигуряване на сигурност и качество на храните, защита на доходите на производителите и борба с промените в климата, заявява Парламентът в доклад, приет на 30 май.
Текстът очертава позицията на ЕП във връзка с очакваните предложения на Комисията за това как ще изглежда селскостопанската политика в новия многогодишен финансов период след 2020 г.


Общи стандарти за целия ЕС
Депутатите приветстваха идеите на Комисията, изложени в документ за бъдещето на прехраната и селското стопанство, за опростяване на правилата и даване на възможност на държавите да адаптират общата политика към собствените си нужди.
Те обаче не са съгласни решенията за развитието на селското стопанство да се вземат изцяло на национално ниво, тъй като това би изкривило конкуренцията на общия пазар и би било в ущърб на потребителите. Парламентът иска да се гарантира спазване на единни високи стандарти навсякъде в ЕС.
Адекватно финансиране
Предложенията за намаляване на средствата за селскостопанския сектор бяха обект на критики в приетия доклад. Депутатите изтъкват, че те биха навредили на конкурентоспособността и иновациите и биха застрашили доходите на производителите.
Намаляването на бюджета на ЕС заради Брекзит не може да бъде поето от фермерите, заяви Херберт Дорфман (ЕНП, Италия) в пленарната зала. Според него бъдещето на селското стопанство е във фермите, които са „семейни, устойчиви, иновативни и привлекателни за младите хора“.