Евробарометър 2018: рекордна подкрепа за ЕС

11. 06. 2018

Тази година Евробарометър даде възможност на над 27 000 европейци да споделят какво мислят.
Проучването, поръчано от Парламента и публикувано една година преди европейските избори през май 2019 г., потвърждава постепенно нарастващата подкрепа на гражданите за Европейския съюз. Мнението на гражданите помогна за представянето на актуална картина на Европа днес и поглед към нещата, които ще са нужни в бъдеще.
• Солидно мнозинство от европейците вярват, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро и че страната им е извлякла ползи от това;
• За пръв път мнозинство от европейците смятат, че техният глас се чува в ЕС;
• Процесът с водещи кандидати се оценява като положително развитие, но трябва да бъде съпроводен от реален дебат по европейските въпроси и бъдещето на ЕС;
• Приоритетните теми за предизборната кампания са: борбата с тероризма, младежката безработица, имиграцията, икономиката и растежът.
Резултатите показват, че средно 60% от гражданите вярват, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро, а над две трети от анкетираните (67%) са убедени, че страната им е извлякла ползи от членството си в ЕС. Това е най-високият резултат, измерен от 1983 г. насам.

За пръв път през последното десетилетие мнозинство от анкетираните (48%) вярват, че техният глас се чува в ЕС. Тенденцията сочи, че това положително развитие е започнало през втората половина на 2016 г., което вероятно е свързано с последиците от референдума за излизането на Обединеното кралство от ЕС.
За България процентът на анкетираните, които считат че техният глас се чува в ЕС, е 44%, което е значително увеличение със 7 процентни пункта в сравнение с 2017 г. 54% от българите вярват, че членството в ЕС е нещо добро, и 57% са убедени, че страната им е извлякла ползи от членството си в Съюза.
Гражданите в целия ЕС дадоха да се разбере какво е най-важно за тях, като демокрацията е на първо място. Половината от европейците се интересуват от изборите в ЕС, а близо една трета знаят датата на изборите през следващата година.
Близо половината от анкетираните заявяват, че процесът за определяне на водещ кандидат, който им позволява да участват в избора на председателя на Комисията, ги мотивира да гласуват отново. Над 60 % от гражданите вярват, че този процес прави ЕС по-прозрачен и демократичен.
Тероризмът, младежката безработица и имиграцията оглавяват списъка на приоритетите, които гражданите искат да бъдат разгледани от ЕС.
Икономическият просперитет, борбата срещу изменението на климата и правата на човека също са важни.
И така, кое е най-голямото предизвикателство за ЕС?
Гражданите отдават по-голяма важност на националните, отколкото на европейските избори. Въпреки че на гласуването се гледа като на гражданско задължение и на начин за настъпване на промяна, ЕС е изправен пред трудната задача да убеди хората да гласуват.
Интересно видео по темата ТУК