Парламентът провежда конференция за културното наследство

18. 06. 2018

Конференция в ЕП на 26 юни ще събере хора на изкуството, експерти и политици за дискусия относно културното богатство на Европа и неговата икономическа ценност.
Секторът на културата осигурява работа на 300 000 души в ЕС, а 7,8 млн. работни места са косвено свързани с него. Събитието в Парламента цели да подчертае социално-икономическото значение на сектора и да постави въпроса за неговото бъдещо развитие.
Конференцията носи название „Културното наследство в Европа: връзка между минало и бъдеще“ и се провежда в Брюксел по инициатива на председателя на ЕП Антонио Таяни в сътрудничество с парламентарната комисия по култура и образование.

Участниците ще дискутират три теми:
• Културното наследство и европейската идентичност
• Съхраняване и развитие на културното наследство
• Иновации и икономически потенциал на културното наследство
По време на конференцията ще бъдат организирани музикални представления на живо и изложение на видео игри.
Регистрирайте се за участие на специалната страница до 20 юни.
Срещата се организира през Европейската година на културното наследство, в рамките на която хиляди събития из цяла Европа се стремят да запознаят хората с културното богатство на местно, национално и европейско ниво.
Програма на конференцията ТУК