Езиците в Европа: „Езиковите бариери онлайн са сериозен въпрос“

26. 06. 2018

В ЕС има 24 официални езика и над 60 национални и местни езика, но до каква степен те се използват онлайн? Разделението между големите и популярни езици в Европа и по-малките се увеличава, заявява доклад на депутатката Джил Еванс, гласуван в комисията по култура на 19 юни. Част от езиците, които формират нашето езиково богатство, са на прага да изчезнат в дигиталния свят, предупреждава г-жа Еванс.

Защо въпросът за равенството между езиците онлайн е важен, след като на практика ние общуваме на няколко езика (основно английски)?

 

Дигиталният свят вече не е отделен от „реалния свят“. Ние питаме Сири за посоката или искаме от Алекса да пусне някоя песен. Тези, които ползват по-малки или малцинствени езици, нямат достъп до подобни услуги на своя език и обикновено трябва да приемат да ползват някой доминиращ език онлайн. Много технологии всъщност са достъпни само на няколко доминиращи езика. Технологиите стават все по-важни в нашия живот и съществува реалното опасение, че това ще ускори езиковите промени в „реалния свят“.

Езикът е повече от инструмент за общуване, той е свързан с културата и идентичността. В ЕС има всъщност над 80 говорими езика. Хората в Уелс, както и в други страни, е трябвало да се борят за езиково равенство, особено за малцинствените езици, за да могат да използват своя език във всеки един аспект от живота си.

Как можем да повишим езиковото разнообразие в дигиталната среда?

В САЩ и Азия се правят големи инвестиции в езикови технологии, а Европа изостава. Моят доклад призовава Европейската комисия да установи широкомащабна, дългосрочна и координирана финансова програма.

Друга препоръка е държавите членки да разработят програми за компютърна грамотност на по-слабо използвани езици и да въведат обучение по езикови технологии в училищните програми. Това би насърчило хората още от ранна възраст да използват своя език възможно най-много онлайн и ще гарантира, че те са запознати с езикови технологии като автоматичен превод, разпознаване на речта и преобразуване на текст в реч.

Този въпрос засяга ли бизнеса и потребителите?

Езиковите бариери са голямо предизвикателство в дигиталната ера. Например, само 16% от европейците са закупили нещо онлайн от други страни в ЕС през 2015 г. Езиковите технологии предлагат решение, което подобрява връзките между хората и насърчава трансграничната търговия.

Що се отнася до сложни административни процеси, езиковите технологии могат да подобрят значително възможността на някои хора да участват пълноценно в страните, където живеят.

Хората, които говорят малцинствени езици като уелски или баски, са в неравностойно положение в дигиталния свят, но в подобно положение са и някои официални езици на ЕС като естонски, чешки или датски. Европейските езици биха спечелили много от инвестиции в езикови технологии, инструменти и ресурси.

Докладът за равенството между езиците онлайн ще бъде разгледан и гласуван в пленарна зала през септември.