Световен ден на бежанците: „Времето за решение за системата от Дъблин изтича“

21. 06. 2018

Кризата с бежанците налага преразглеждане на системата за даване на убежище в ЕС. Парламентът е формулирал своите идеи и очаква реакция от страните членки.
Притокът на бежанци и мигранти в последните години разкри слабости в системата на ЕС за даване на убежище. В позицията си, приета още през ноември 2017 г., Парламентът призовава за изменения, които да направят системата по-здрава и по-справедлива в бъдеще. Преди срещата на върха на 28-29 юни депутати приканват държавните ръководители в ЕС да постигнат съгласие и да започнат възможно най-скоро преговори с Парламента по темата.

„Резултати вместо парадиране“
В изявление по повод на Световния ден на бежанците на 20 юни водещата депутатка в ЕП по реформата на правилата за даване на убежище Сесилия Викстрьом (АЛДЕ, Швеция) заяви: „Времето бързо изтича, ако искаме да намерим решение за регламента от Дъблин в този законодателен мандат. Хората очакват резултати, а не парадиране от нашите лидери“.
Председателят на ЕП Антонио Таяни посочи в изказване във Виена на 19 юни: „Миграцията е нашето най-голямо предизвикателство. Тя поставя под заплаха самото бъдеще на Европейския съюз“.
Темата бе разисквана и в пленарен дебат миналата седмица, по време на който депутатите поискаха лидерите на страните в ЕС да постигнат напредък по измененията на регламента от Дъблин.
Правилата от Дъблин и бъдещите промени
Регламентът от Дъблин е в основата на системата на ЕС за даване на убежище и определя коя страна отговаря за разглеждането на искания за международна закрила. Позицията на Парламента е, че:
• страната от ЕС, в която търсещият убежище пристига, не трябва да бъде автоматично отговорна за разглеждането на искането за убежище;
• търсещи убежище, които имат реална връзка с определена страна от ЕС, трябва да бъдат прехвърлени в съответната страна;
• търсещите убежище, които нямат реална връзка с която и да е страна, ще трябва да бъдат поделени справедливо между страните членки. Страни, които отказват да участват в разпределението, могат да загубят европейски средства;
• мерките за сигурност ще трябва да се засилят и всички търсещи убежище ще трябва да бъдат регистрирани при пристигане, а техните отпечатъци ще трябва да бъдат взети и сверени в съответните бази данни
• защитата на децата ще трябва да бъде засилена, а процедурите за обединяване на семейства - ускорени.
Научете повече за позицията на Парламента от инфографиката.
По данни на Агенцията на ООН за бежанците през 2017 г. 16,2 млн. души по света са били принудени да напуснат домовете си заради преследване, конфликти или насилие. Общият брой на хората, които са напуснали домовете си, е достигнал ново най-високо ниво от 68,5 милиона души. Около 85% от тези хора са получили подслон от развиващи се страни.
Прочетете за работата на Парламента за подобряване на европейската система за даване на убежище.