ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕВРОПА ЧУВА ТВОЯ ГЛАС – БЪДИ АКТИВЕН!”

27. 06. 2018

На 26.06.2017 г. от 11:00 ч. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе Заключителна пресконференция по проект „Европа чува твоя глас – БЪДИ АКТИВЕН!”, Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003. Проектът се изпълнява от читалище „Братство 1869” и е съфинансиран от Европейския парламент. Период на изпълнение: 01/01/2018 – 30/06/2018 г.

Целта му бе да повиши информираността на гражданите относно една от основните институции на ЕС - Европейския парламент, като покаже ролята му не само в насърчаването на демократичното вземане на решения в Европа, но и в подкрепата за борбата за демокрация, свобода на словото и честни избори навсякъде по света.

 

Реализирани дейности:

- Провеждане на анкетно проучване сред граждани от България относно степента на информираност и познаване на политиките на ЕС и по-специално дейността на ЕП в области, които имат значение за гражданите, политическия характер на ЕП и предстоящите евро избори през 2019 г.

- Телевизионни предавания и публикации в електронни медии на теми, свързани с Европейския парламент и Изборите за ЕП през 2019.

- Информационни кампании „Дай своя глас” в 5 училища от област Кюстендил и в 2 от област Благоевград

- Обучение „ЕП в полза на гражданите”, насочено към ученици и младежи от област Кюстендил

- Информационни кампании в областите Кюстендил и Благоевград с цел популяризиране сред широката общественост дейността на Европейския парламент, ползите от тази дейност за гражданите на евросъюза, както и предстоящите избори за ЕП.

- Симулация на кампания "Избори за ЕП" с участието на ученици от област Кюстендил

На пресконференцията присъстваха членовете на екипа по проекта: Иван Андонов - Ръководител, Илиана Кирилова и Елеонора Борисова – Експерти по Европейски политики, Милена Маркова – Експерт логистика и Елина Костадинова – финансово отговорно лице, представители на общински и областни структури, НПО, граждани, медии и др.