СЪВЕТЪТ ОДОБРИ ДАТИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ 2019 Г.

18. 03. 2019

Съветът постигна споразумение следващите избори за Европейски парламент да се проведат между 23 и 26 май 2019 г.
На 20 март 2018 г. Съветът реши да се консултира с Парламента относно проект за решение на Съвета за определяне на датите за следващите избори за ЕП.
Изборите за Европейски парламент през 2019 г. в България ще се състоят на 26 май (неделя) и на тях ще бъдат избрани 17 български депутати.