Работна среща

23. 01. 2018

На 15.01.2018 г. в НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил бе проведена работна среща по проект „Европа чува твоя глас – Бъди активен!” - Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003.
Целта на срещата бе да се обсъдят организационни въпроси, свързани с управлението на проекта.
На работната среща бяха разгледани последователността на дейностите и тяхната съгласуваност и бе направено разпределение на отговорностите и функциите на всеки от членовете на екипа по проекта.
Разработени бяха система за съхранение на документите, система за финансово управление и контрол на предоставените средства и бе изготвено проектно досие.

В срещата взеха участие Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Милена Маркова - експерт логистика, Елеонора Борисова и Илиана Кирилова – експерти по Европейски политики.
Проектът се реализира със съфинансиране от Европейския парламент и читалище „Братство 1869”.