ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ: ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

23. 01. 2018

Европейският парламент произхожда от Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), като той стана орган на трите наднационални Европейски общности, които съществуваха по това време. Впоследствие асамблеята беше наречена „Европейски парламент“. През годините институцията, чиито членове от 1979 г. насам се избират пряко, претърпя дълбоки промени: от асамблея, чиито членове се назначават, към избран парламент с призната роля при определянето на политическия дневен ред на Европейския съюз.
Три общности, една асамблея.

След като бяха създадени Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом), Общата асамблея на ЕОВС беше разширена и стана орган и на трите Общности. В състав от 142 членове новата асамблея проведе първото си заседание в Страсбург на 19 март 1958 г. като „Европейска парламентарна асамблея“, която на 30 март 1962 г. се преименува на „Европейски парламент“.

От асамблея, чиито членове се назначават, към избран парламент
Преди въвеждането на преките избори членовете на Европейския парламент (членове на ЕП) бяха назначавани от всеки от националните парламенти на държавите членки. По този начин всеки от членовете имаше двоен мандат.
На срещата на върха, проведена в Париж на 9 и 10 декември 1974 г., беше взето решение относно необходимостта от провеждане на преки избори през или след 1978 г. и на Парламента беше възложено да представи нови предложения, които да заменят първоначалния проект на конвенция от 1960 г. През януари 1975 г. Парламентът прие нов проект на конвенция, въз основа на който държавните и правителствените ръководители, след като преодоляха редица различия, постигнаха съгласие на своята среща на 12 и 13 юли 1976 г.
Решението и Актът за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори бяха подписани в Брюксел на 20 септември 1976 г. След като беше ратифициран от всички държави членки, актът влезе в сила през юли 1978 г., а първите избори се състояха на 7 и 10 юни 1979 г.