17. 05. 2018

Правата на човека са сред главните приоритети на Европейския парламент. Зачитането на правата на човека е една от основните ценности на Европейския съюз. Всяко нарушение на тези права, било то в рамките на Европейския съюз или извън него, се отразява на демократичните принципи, на които почива нашето общество. Европейският парламент води борба срещу подобни нарушения чрез законодателни действия, а също така като се включва в наблюдението на избори, провежда ежемесечно разисквания в областта на правата на човека в Страсбург и поставя правата на човека в основата на външнотърговските си споразумения. Парламентът е важен участник в борбата за демокрация, свобода на словото, честни избори и права на потиснатите.

Прочети
17. 05. 2018

Есе от Лиана Трифонова:
„Европейският съюз, неговата роля, организация и място в света предопределят бъдещето на неговите граждани и особено възможностите за развитие на младите в него. Днес е по-важно от всякога младите хора от европейските страни не само да познават, но и да са въвлечени в процеса на вземане на решения, в избора и отговорностите, което ще ги направи част от демократичния живот на Европа.
Програмата „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни - членки на ЕС, прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург. Това е информацията, която всички могат да получат от интернет, но предстои да разкрия и това което го няма в уеб пространството. Дължа участието си в проекта на отбора от 5 мои съученици и учителите, които ги подготвиха за завоюването на правото нашето училище да се включи. Благодарение на тях, аз имах възможността да участвам в европейския дебат и да изпитам „на живо“ уникалността и многообразието на това да си гражданин на Европейския съюз.

Прочети
15. 05. 2018

„Когато България се е присъединила към Европейския съюз, съм била почти на шест. Не помня нищо от времето преди това и макар да съм прекарала първите няколко години от живота си, които се смятат за най-важни в развитието на индивида, когато страната ни все още не е била част от Съюза, усещам себе си като дете на Европа. Защото Европа е повече от политическото, икономическо и мирно обеднинение, наречено „Европейски съюз“.
Оценявам факта, че много неща са се променили за тези 11 години, през които сме членове на ЕС. Брутният вътрешен продукт на страната ни е нарастнал неимоверно, хората, които се чувстват щастливи от живота си, вече са 51%, за разлика от 31% през 2007 г. Минамалната работна заплата се е покачила почти три пъти, наблюдава се ръст и при минималната пенсия. За тези единадесет години сме се превърнали в регионалния иновационен хъб. Да не споменаваме всички евросубсидии, които страната ни е усвоила по различните програми за инфраструктура, развитие на човешките ресурси, подобряване на социалните услуги. И все пак, Европа е нещо повече... Тя е символ и надежда. Символ на демокрацията, на свободата, но и на миналото – и славното, и пагубното. Европа е надежда не само за всички нас, които сме родени в нея, но и за много други, които търсят убежище в границите ѝ.

Прочети
14. 05. 2018

Ако сте на 18 години и искате да опознаете Европа, не пропускайте да кандидатствате през юни за безплатни билети за пътуване с влак.
Идеята да се даде възможност на млади хора да пътуват безплатно из Европа бе предложена първоначално от участници в Европейското младежко събитие (EYE) на Парламента. След това тя получи подкрепа от депутатите в ЕП и сега е на път да стане реалност.
Опознайте ЕС
Около 15 000 души на 18-годишна възраст ще имат възможност да пътуват безплатно между юли и септември. Те ще могат да кандидатстват за билети между 12 и 26 юни. По-късно през годината ще бъде организирано второ набиране на заявки.

Прочети
11. 05. 2018

14 Май 2018 г.

11:00 / 11:30 - 14-05-2018, Пресконференции :
Briefing on parliamentary agenda
15:00 / 18:30 - 14-05-2018, CONT Заседание на комисии :
Комисия по бюджетен контрол
15:00 / 18:30 - 14-05-2018, EMPL Заседание на комисии :
Комисия по заетост и социални въпроси
15:00 / 17:30 - 14-05-2018, TRAN Заседание на комисии :
Комисия по транспорт и туризъм
15:00 / 18:30 - 14-05-2018, REGI Заседание на комисии :
Комисия по регионално развитие
15:00 / 18:30 - 14-05-2018, PECH Заседание на комисии :
Комисия по рибно стопанство
15:00 / 18:30 - 14-05-2018, LIBE Заседание на комисии :
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Прочети
10. 05. 2018

Отборът на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” Кюстендил (Виктория, Теодора, Антонина, Ан Никол и Антонио от 10 клас), който спечели регионалното състезание Евроскола през месец февруари 2018 г., посети Европейския парламент в Страсбург и заедно с ученици и учители от 28-те държави членки на ЕС се превъплътиха в членове на ЕП (евродепутати) за един ден. Участниците са взели думата в пленарни сесии и заседания на парламентарни комисии, участвали са в дебати и гласуване на резолюции по наболели въпроси, като през цялото това време са упражнявали своите езикови умения и са създали нови приятелства с други ученици от цяла Европа.

Прочети
10. 05. 2018

На 9 май читалище „Братство 1869” - Кюстендил проведе поредната си информационна кампания в центъра на гр. Кюстендил и отбеляза за 10 поредна година Деня на Европа.
Инициативата е част от поредицата информационни кампании, провеждащи се в различни населени места от Областите Кюстендил и Благоевград в рамките на проект „Европа чува твоя глас – БЪДИ АКТИВЕН!”, Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския парламент и читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил.

Прочети
10. 05. 2018

Младежката награда „Карл Велики“ бе връчена на 8 май на полски проект, който изследва историята на военнопленнически лагер от Втората световна война.
Конкурсът, организиран от Европейския парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“, награждава всяка година проекти на млади хора на възраст между 16 и 30 години, които допринасят за разбирателството между европейци от различни страни. В надпреварата участват подбрани проекти от 28-те държави-членки на ЕС.
Церемонията по награждаването тази година се проведе на 8 май в Аахен, Германия. Наградите за първите три проекта бяха съответно на стойност 7 500 евро, 5 000 евро и 2 500 евро.

Прочети