23. 01. 2018

На 15.01.2018 г. в НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил бе проведена работна среща по проект „Европа чува твоя глас – Бъди активен!” - Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003.
Целта на срещата бе да се обсъдят организационни въпроси, свързани с управлението на проекта.
На работната среща бяха разгледани последователността на дейностите и тяхната съгласуваност и бе направено разпределение на отговорностите и функциите на всеки от членовете на екипа по проекта.
Разработени бяха система за съхранение на документите, система за финансово управление и контрол на предоставените средства и бе изготвено проектно досие.

Прочети
23. 01. 2018

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил бе одобрено от Европейския парламент да реализира дейности по проект „ЕВРОПА ЧУВА ТВОЯ ГЛАС – БЪДИ АКТИВЕН!”, Договор № COMM/SUBV/2017/E/0003, чиято цел е да повиши информираността на гражданите относно една от основните институции на ЕС - Европейския парламент, като покаже ролята му не само в насърчаването на демократичното вземане на решения в Европа, но и в подкрепата за борбата за демокрация, свобода на словото и честни избори навсякъде по света, както и да разпространи информация и да насърчи диалога относно предстоящите избори за ЕП и да стимулира участието на повече граждани в тях.

Прочети